TRUNG THỰC
SẼ LÀM BƯỚC ĐI CỦA BẠN
CHẮC CHẮN
Ý NGHĨA

BÁO CÁO CUỐI NGÀY

  Tổng tiền xăm:

  Tổng tiền ủ tê:

  Tổng tiền xỏ khuyên:

  Chi trong ngày:


  Ghi chú thêm:  Chỉ bấm gửi 1 lần và đợi khoảng 5s để xác nhận.