LÀM VIỆC HĂNG SAY
THƯỞNG NGAY CUỐI THÁNG

KHẢO SÁT – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CSKH

  Báo cáo ngày.

   

  Liên hệ khách hàng mới.


   

  Gửi tin nhắn CSKH cũ.


   

  Đăng bài lên Facebook & Zalo.


   

  Số khách đặt lịch xỏ khuyên:


   

  Link website đã đăng ảnh: