TRUNG THỰC
SẼ LÀM BƯỚC ĐI CỦA BẠN
CHẮC CHẮN
Ý NGHĨA

QUY TRÌNH THÊM & XÓA NHÂN VIÊN

————————————

THỢ XĂM – TATTOO ARTIST

1. Trên Web

Thông tin khách hàng, báo cáo tổng ngày, đặt lịch offline, vi phạm nội quy, khách cá nhân => thay đổi bằng plugin

  • Thêm người: “Đỗ Nhân” ] => “Tên người mới” “Đỗ Nhân” ]
  • Xóa người: “Tên nhân viên”_

Vi phạm nội quy => thay đổi bằng plugin

  • Thêm người: “Trọng Đỗ” ] => “Tên người mới” “Trọng Đỗ” ]
  • Xóa người: “Tên nhân viên”_

Thêm email: vinatattoogroup@gmail.com , => vinatattoogroup@gmail.com , emai@gmail.com,

Xóa email: , email@gmail.com

2. Trên trang tính

Thêm & xóa tên: Thông tin khách hàng, báo cáo tổng ngày, bảng tính tổng (Nhân), bảng tính tổng (Trọng), bảng tính chi nhánh

Thêm & xóa tên định dạng màu: TTKH (cskh).

————————————

TƯ VẤN & CSKH

1. Trên Web

Thông tin khách hàng, đặt lịch xăm, đặt lịch offline, đặt lịch piercing, thông tin học viên => thay đổi bằng plugin

  • Thêm người: “Khác…” ] => “Tên người mới” “Khác…” ]
  • Xóa người: “Tên nhân viên”_

Vi phạm nội quy => thay đổi bằng plugin

  • Thêm người: “Trọng Đỗ” ] => “Tên người mới” “Trọng Đỗ” ]
  • Xóa người: “Tên nhân viên”_

Thêm & xóa mail: thủ công (Vi phạm nội quy)

2. Trên trang tính

Nv cskh đổi tên: trang TTKH (cskh).

Nv tư vấn đổi tên: bảng tính tổng (Nhân)