KHÁCH HÀNG
MỚI LÀ NGƯỜI
TRẢ LƯƠNG
CHO CHÚNG TA

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÁCH HÀNG
CẦN PHẢI ĐƯỢC
TÔN TRỌNG

BỔ SUNG KHÁCH XĂM
  ]

  Lưu ý: Tích vào khi đi hỗ trợ tiệm khác.

  Báo cáo ngày:

  Khách đến xăm lần:


  Đã liên hệ qua:


  Người lên lịch:

  Chi phí ủ tê:

  Hình xăm:

  Vị trí xăm:

  Áp dụng thẻ "Giảm giá":

  Chi phí hình xăm:

  Kết quả:
  Ghi chú Thêm:

   

  ĐỐI VỚI "KHÁCH CỌC & KHÁCH LỊCH OFFLINE"

  Ngày hẹn đến làm tiếp:

  Giờ đến:


  Giá hình xăm:

  Đã thu:

  Còn lại:

  Chỉ bấm gửi 1 lần và đợi khoảng 5s để xác nhận.